סיור במפעל

עלינו

בניין חברה

דלת המפעל

מרתף חומרי גלם

קבלה

קבלה

מפעל

מרחב משותף

מפעל

חדר ישיבות

1 מחקר ופיתוח מכשירים

מחקר ופיתוח מכשירים

2 ייצור מכשירים

ייצור מכשירים

3 ניהול איכות

ניהול איכות

4 אולם תערוכה

אולם תערוכות

5 מעבדת מחקר ופיתוח ריאגנטים

מעבדת מחקר ופיתוח ריאגנטים

6 מעבדת מחקר ופיתוח ריאגנטים

מעבדת מחקר ופיתוח ריאגנטים

7 ייצור ריאגנטים

ייצור ריאגנטים

8 ייצור ריאגנטים

ייצור ריאגנטים

9 ייצור ריאגנטים

ייצור ריאגנטים